นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
277   คน
สถิติทั้งหมด
266144   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

กองการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล :
นางปิยพร ขันตีกุล
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุพรรณิการ์ ทองนา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 043-339114
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทศพร พลโยธา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 043339114
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิริวรรณ พรมสะแกแสง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอพรรษา สีเหลือง
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางฉลวย คำป้อม
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศิริวรรณ เพียรชนะ
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชมัยพร ศรีไพร
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 043-339114
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนันทนา พันตาเอก
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 043-339114
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางละอองดาว เป่มแฮว
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวันเพ็ญ นามโคตร
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวราภรณ์ พู่ภักดี
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางธัญญาภรณ์ พิมพ์บุญ
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศิริกาญจน์ ฤทธิ์ไธสง
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 043339114
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาลินี บุระคำ
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิริพร ดอนรัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ : xbtnonkha@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอัจฉราภรณ์ เลิกนอก
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานกองการศึกษา)
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุนันทา เฉื่อยฉ่ำ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพะแนง สุริโยทัย
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (ภารโรง)
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1