นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
203378   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
นายภูริวัต ชุมพล
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเดชา ปลั่งกลาง
ตำแหน่ง :
นายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอรรถพงษ์ พรมราษฎร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางประพรรณ แทนวงค์
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายณัฐพล อัคคะวงษา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1