นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
241   คน
สถิติทั้งหมด
287014   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางฐาปนี นาคบาตร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ : xbtnonkha@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางภัทรวดี ภักดีนอก
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนุชนภา เลพิมาย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ : xbtnonkha@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเจนจิรา จันดาอ่อน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเบ็ญจวรรณ ข่าขันมาลี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 043339114
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางดวงสมร บัวศรีภูมิ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอนุชิต ทวยทุงสา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1