นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
179000   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางฐาปนี นาคบาตร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ : xbtnonkha@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางภัทรวดี ภักดีนอก
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเอมิกา เชียงเครือ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิริพร พันมาตย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเบ็ญจวรรณ ข่าขันมาลี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุจิตรา ม่วงพาที
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 043339114
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวธนัชพร แสงหม้อ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมาริษา จันทร์หาญ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนุชิตา เรืองโอชา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการทั่วไปช่วยเหลืองานกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1