นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
283   คน
สถิติทั้งหมด
266150   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ข้อมูลฝ่ายนิติบัญญัติ

ชื่อ - นามสกุล :
นายสมหมาย ชุมไธสง
ตำแหน่ง :
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสมัย มัครมย์
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมรัก พิทักษ์วงษ์
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรจนา ฉันทวี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสมัย มัครมย์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมรัก พิทักษ์วงษ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรำพรรณ จ้ายหนองบัว
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวีนิด เดชโคบุตร
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวันทนา ชั้นดี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวันเพ็ญ ลาบัวสาร
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1