นายธนโชค  พงษ์ชนะ
นายธนโชค พงษ์ชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
159424   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายสมเกียรติ เรืองโอชา
ตำแหน่ง :
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิชัย ไปดี
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมศักดิ์ ผลานิสงค์
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสมัย มัครมย์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางมะลิวัลย์ ประสงค์เงิน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวินิด เดชโคบุตร
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา หมู่ 6
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชียร เผือดนอก
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา หมู่ 7
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวันทนา ชั้นดี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา หมู่ 7
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญจันทร์ เมรินทร์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประเสริฐ เลิกนอก
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสังคม วรรณาหาร
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสงวน ชาอ่อน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประวัติ เพียรชนะ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ 3
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเดี่ยว สังข์ทอง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ 3
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมชาย จ้ายหนองบัว
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ 5
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายถวิล โคตมะณี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ 6
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมศักดิ์ ผลานิสงค์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ 1
เบอร์ติดต่อ : 043339114
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมพงษ์ ธนูชาญ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า หมู่ 1
เบอร์ติดต่อ : 043339114
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1