นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
100   คน
สถิติทั้งหมด
223191   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ประจำปีงบประมาณ 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
กำหนดการแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจัาง สังกัดอบต.โนนข่า


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1