นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
97   คน
สถิติทั้งหมด
223188   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

การประเมินความเสี่ยง/แผนป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการทุจริตของ อปท.เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1