นายธนโชค พงษ์ชนะ
นายธนโชค พงษ์ชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
159424   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552
 • นายอำเภอพล ผุ้อำนวยการ รพ.พล ผู้อำน...
  นายอำเภอพล ผุ้อำนวยการ รพ.พล ผู้อำน...
 • แจกถุงยังชีพ ชาวตำบลโนนข่าเราไม่ทิ้งก...
  แจกถุงยังชีพ ชาวตำบลโนนข่าเราไม่ทิ้งก...
 • ประชุมประชาคม เตรียมศูนย์พักคอย (โควิ...
  ประชุมประชาคม เตรียมศูนย์พักคอย (โควิ...
 • ประชุมเรื่องการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม
  ประชุมเรื่องการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อม...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อม...
 • อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดแมล...
  อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดแมล...
 • ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2564
  ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2564
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 • ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต...
  ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต...
 • นายก อบต.โนนข่า ได้มีนโบายเคร่งครัด ต...
  นายก อบต.โนนข่า ได้มีนโบายเคร่งครัด ต...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโคร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโคร...
 • นายก อบต.โนนข่า พร้อมทีมงาน ออกสำรวจ ...
  นายก อบต.โนนข่า พร้อมทีมงาน ออกสำรวจ ...
 • ได้ออกพื้นที่ ดูแลและช่วยเหลือผู้ประส...
  ได้ออกพื้นที่ ดูแลและช่วยเหลือผู้ประส...
 • ออกเยี่ยมและมอบปัจจัยสงเคราะห์ผู้ยากไ...
  ออกเยี่ยมและมอบปัจจัยสงเคราะห์ผู้ยากไ...
 • กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าบ้าน...
  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าบ้าน...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าแจกอุปกรณ์...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าแจกอุปกรณ์...
 • ประชุมคัดเลือกโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไ...
  ประชุมคัดเลือกโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไ...
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้นำ...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้นำ...
นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี
นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
นายสมเกียรติ เรืองโอชา
นายสมเกียรติ เรืองโอชา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ อบต.โนนข่า
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning) เพื่อให้สมาชิกในค...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก
แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)
ลงข่าว : 19/07/2564 โดย : อบต.โนนข่า 3
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 2
ลงข่าว : 10/06/2564 โดย : อบต.โนนข่า 17
รายละเอียดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8
ลงข่าว : 15/06/2564 โดย : อบต.โนนข่า 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ
ลงข่าว : 24/09/2564 โดย : อบต.โนนข่า 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 17/05/2564 โดย : อบต.โนนข่า 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุก บ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4
ลงข่าว : 01/02/2564 โดย : อบต.โนนข่า 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับเกรดถนนเลียบลำห้วยบุ โดยลงหินคลุก บ้านบุอ้ายตู้ หมู่ที่ 7
ลงข่าว : 02/02/2564 โดย : อบต.โนนข่า 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับเกรดถนนกาญจนาภิเษก โดยลงหินคลุกตำบลโนนข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 28/01/2564 โดย : อบต.โนนข่า 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงกการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านห้วยโจด หมู่ที่1
ลงข่าว : 01/02/2564 โดย : อบต.โนนข่า 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ลงข่าว : 26/01/2564 โดย : อบต.โนนข่า 29
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ด่วนมาก ( 27 ก.ค. 64 ) ขก 0023.3/ว 626
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< สิงหาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมทางหลวง
 • ธ.ออมสิน
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมสรรพากร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา