นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
233657   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
28/03/2566 : ประกาศ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/03/2566 : ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16/03/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27/03/2566 : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
24/12/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
13/02/2566 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
13/02/2566 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
29/04/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง กระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
09/06/2565 : ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
09/06/2565 : ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบ พ.ศ.2565
03/10/2565 : ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
03/10/2565 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27/09/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
27/09/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/09/2565 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
21/09/2565 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10/08/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
10/08/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
10/08/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
04/07/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง กำหนดการแต่งกายของบุคลากร สังกัดองค์การส่วนตำบลโนนข่า


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>