นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
179000   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
10/05/2565 : รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564
19/04/2565 : การเผยแพร่สัญลักษณ์ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01/04/2565 : ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565
22/04/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
18/03/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01/03/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24/02/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
09/02/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำ 2565
09/02/2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
26/01/2565 : การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย/ตำรับยาสมุนไพรบำรุงไต
15/11/2564 : ประกาศ ขอขยายกำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ภ.ด.ส.3) และขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
07/01/2565 : ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน (รายรับ-รายจ่าย) ไตรมาสที่ 1
07/12/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
15/05/2563 : คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
21/10/2564 : ประกาศรายงานงบรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16/03/2563 : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
01/10/2563 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองช่าง
01/10/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
18/12/2563 : ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22/05/2563 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>