นายธนโชค  พงษ์ชนะ
นายธนโชค พงษ์ชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
159424   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
22/05/2563 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1)
19/03/2563 : ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (แบบ ภ.ด.ส.3)
07/07/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง กำหนดการแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง
01/07/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27/03/2563 : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 ที่ประชาชนควรรู้
23/06/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
09/06/2564 : ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2/2564
04/06/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดนนข่า เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02/06/2564 : พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19
24/05/2564 : แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต
24/05/2564 : ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกีน
23/04/2564 : เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
16/04/2564 : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
16/04/2564 : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
16/04/2564 : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
01/04/2564 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ.2564
05/04/2564 : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
22/03/2564 : ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01/10/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
01/10/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ))


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>