นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
138   คน
สถิติทั้งหมด
187523   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า ได้เป็นประธานเปิดพิธี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นาโมเดล 

ลงข่าว: 02/08/2565    8   10