นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
179000   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกับสมาชิกสภา อบต. 

ลงข่าว: 15/02/2565    4   14

เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกองสิน  วิเศษศิลปธร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมด้วย นายบุญจันทร์  เมรินทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ นายก อบต. ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) หลังจากประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า