นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
63   คน
สถิติทั้งหมด
214923   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
นายก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
นายก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
    50
กิจกรรมงาน "วันเด็ก"
กิจกรรมงาน "วันเด็ก"
    23
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ "อัตตีภัย"
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ "อัตตีภัย"
    20
โครงการเพาะเห็ดฟาง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการเพาะเห็ดฟาง ประจำปีงบประมาณ 2566
    22
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ลงพื้นดูความเสียหายและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ "อัคคีภัย"
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ลงพื้นดูความเสียหายและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ "อัคคีภัย"
    27
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ประชุมประจำเดือน พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานลูกจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ประชุมประจำเดือน พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานลูกจ้าง
    20
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน
    28
การประชุมการเตรียมความพร้อมและการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
การประชุมการเตรียมความพร้อมและการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
    40
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ออกพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยการขุดลอกท่อระบายน้ำให้ชาวบ้าน บ้านหัวนา ม.2
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ออกพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยการขุดลอกท่อระบายน้ำให้ชาวบ้าน บ้านหัวนา ม.2
    36
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกพื้นที่ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ชาวบ้าน บ้านห้วยโจด ม.1
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกพื้นที่ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ชาวบ้าน บ้านห้วยโจด ม.1
    62
นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้มอบทุนในการแข่งขันกีฬา โรงเรียนโนนข่าวิทย
นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้มอบทุนในการแข่งขันกีฬา โรงเรียนโนนข่าวิทย
    33
นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี งานกีฬา
นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี งานกีฬา
    49
โครงการอบรม การลด การคัดแยกขยะ
โครงการอบรม การลด การคัดแยกขยะ
    55
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTop ณ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTop ณ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565
    45
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น
    70
ซ่อมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.9
ซ่อมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.9
    60
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าได้มอบหมายให้งานกองช่า(ช่างไฟฟ้า)จัดหาอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟ(แม็คเมติค)ไปติดตั้งแทนตัวเก่าที่ชำรุดที่ ม.3บ้านบ่อตะครอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าได้มอบหมายให้งานกองช่า(ช่างไฟฟ้า)จัดหาอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟ(แม็คเมติค)ไปติดตั้งแทนตัวเก่าที่ชำรุดที่ ม.3บ้านบ่อตะครอง
    46
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566
    51
ประชุมสภา อบต.โนนข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
ประชุมสภา อบต.โนนข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
    48
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
    68
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณ บ้านโนนนข่า ม.5
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณ บ้านโนนนข่า ม.5
    71
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา คณะครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา คณะครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
    78
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ส.อบต และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ส.อบต และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
    67
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าได้รับแจ้งว่า ม.8 ท่อน้ำตันไม่สามารถระบายน้ำได้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจึงมอบหมายให้งานป้องกัน นาย ทองหนุน มหาชานนท์ และ นาย สุพัฒน์ อัคคะวงษา ลงพื้นที่ ม.8 บ้านโนนเมืองทำการฉีดน้ำล้างท่อจนใช้งานได้ดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าได้รับแจ้งว่า ม.8 ท่อน้ำตันไม่สามารถระบายน้ำได้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจึงมอบหมายให้งานป้องกัน นาย ทองหนุน มหาชานนท์ และ นาย สุพัฒน์ อัคคะวงษา ลงพื้นที่ ม.8 บ้านโนนเมืองทำการฉีดน้ำล้างท่อจนใช้งานได้ดี
    65
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า คณะผู้บริหาร รองปลัด ได้พบปะพี่น้องชาวบ้านโนนข่า.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า คณะผู้บริหาร รองปลัด ได้พบปะพี่น้องชาวบ้านโนนข่า.
    66
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ขอยินดีต้อนรับ ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ขอยินดีต้อนรับ ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
    68
นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมทีมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผอ. กองช่าง  พร้อมงานป้องกัน ลงพื่นที่ ม.8 บ้านโนนเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากท่อน้ำอุดตัน น้ำทะลัก เข้าท่วมบ้าน และท่านนายกได้มีคำสั่งให้เร่งแก้ไขปัญ
นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมทีมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผอ. กองช่าง พร้อมงานป้องกัน ลงพื่นที่ ม.8 บ้านโนนเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากท่อน้ำอุดตัน น้ำทะลัก เข้าท่วมบ้าน และท่านนายกได้มีคำสั่งให้เร่งแก้ไขปัญ
    62


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>