นายธนโชค  พงษ์ชนะ
นายธนโชค พงษ์ชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
154898   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
นายก อบต.โนนข่า ได้มีนโบายเคร่งครัด ตั้งจุดครัดกรองโควิด
นายก อบต.โนนข่า ได้มีนโบายเคร่งครัด ตั้งจุดครัดกรองโควิด
 10   3
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
 9   28
นายก อบต.โนนข่า พร้อมทีมงาน ออกสำรวจ เหตุสาธารณภัย (วาตภัย)
นายก อบต.โนนข่า พร้อมทีมงาน ออกสำรวจ เหตุสาธารณภัย (วาตภัย)
 20   24
ได้ออกพื้นที่ ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธาณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
ได้ออกพื้นที่ ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธาณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
 20   18
ออกเยี่ยมและมอบปัจจัยสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมตำบลโนนข่า
ออกเยี่ยมและมอบปัจจัยสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมตำบลโนนข่า
 14   32
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าบ้านห้วยโจด ม.1 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าบ้านห้วยโจด ม.1 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
 20   32
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าแจกอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิ แมส เจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าแจกอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิ แมส เจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
 14   44
ประชุมคัดเลือกโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ประชุมคัดเลือกโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 6   26
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้นำรถน้ำเอนกประสงค์ รดน้ำบริเวณถนนในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า เพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้นำรถน้ำเอนกประสงค์ รดน้ำบริเวณถนนในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า เพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ
 6   16
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำของรางวัลพิเศษและขนมไปแจกเด็กๆโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำของรางวัลพิเศษและขนมไปแจกเด็กๆโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
 19   26
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดกิจกรรมซ้อมแซมถนน ม.5 ม.6 และ ม.7
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดกิจกรรมซ้อมแซมถนน ม.5 ม.6 และ ม.7
 14   32
งานเกษียณ ท่านปลัด นายอรุณรัชช์ พรมนอก
งานเกษียณ ท่านปลัด นายอรุณรัชช์ พรมนอก
 20   42
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 20   47
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
 16   20
อัยการศาลจังหวัดพลได้มาตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
อัยการศาลจังหวัดพลได้มาตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 7   23
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้มอบถังขยะอันตรายให้กับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ณ อาคารอเกประสงค์ อบต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้มอบถังขยะอันตรายให้กับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ณ อาคารอเกประสงค์ อบต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
 20   49
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562
 20   51
อบต.โนนข่า ได้มอบอุปกรณ์ "เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลและเครื่องตรวจเบาหวาน"
อบต.โนนข่า ได้มอบอุปกรณ์ "เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลและเครื่องตรวจเบาหวาน"
 14   40
อบต.โนนข่า ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ แก่ผู้ประสบเหตุ "วาตภัย" ในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
อบต.โนนข่า ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ แก่ผู้ประสบเหตุ "วาตภัย" ในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
 12   25
นายอำเภอพล ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ พาสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
นายอำเภอพล ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ พาสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 16   37
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มอบเช็คเงินอุดหนุน แก่ผู้ประสบภัย "เหตุวาตภัย"
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มอบเช็คเงินอุดหนุน แก่ผู้ประสบภัย "เหตุวาตภัย"
 14   36
อบต.โนนข่าได้รับเกียรติจาก ส.ส. จังหวัดขอนแก่น นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)ให้กับประชาชนพื้นที่ในเขตตำบลโนนข่า โดยมีท่านนายก อบต.โนนข่า นายธนโชค  พงษ์ชนะ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันไ
อบต.โนนข่าได้รับเกียรติจาก ส.ส. จังหวัดขอนแก่น นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)ให้กับประชาชนพื้นที่ในเขตตำบลโนนข่า โดยมีท่านนายก อบต.โนนข่า นายธนโชค พงษ์ชนะ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันไ
 19   44
นายอำเภอพล ได้ตรวจเยี่ยม อบต.โนนข่า
นายอำเภอพล ได้ตรวจเยี่ยม อบต.โนนข่า
 18   50
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้มอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้ อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้มอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้ อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
 10   21
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโต๊ะ ตรวจคัดกรองก่อนเข้าทำงานหรือติดต่อราชกาาร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโต๊ะ ตรวจคัดกรองก่อนเข้าทำงานหรือติดต่อราชกาาร
 7   21
องการบิหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และจัดทำหน้ากากผ้า แจกประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
องการบิหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และจัดทำหน้ากากผ้า แจกประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
 8   21
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ สัตว์ปอดโรคคนปอดภัยพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ สัตว์ปอดโรคคนปอดภัยพิษสุนัขบ้า
 10   27


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>