นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
193689   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
อบต.โนนข่า ได้รับเกียรติบัตร รางวัลที่ผ่านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับ A
อบต.โนนข่า ได้รับเกียรติบัตร รางวัลที่ผ่านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับ A
 2   4
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มอบทุนสนับสนุนกีฬาฟุตบอล อบต.เก่างิ้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มอบทุนสนับสนุนกีฬาฟุตบอล อบต.เก่างิ้ว
 1   19
อบต.โนนข่า แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากท่อน้ำอุดตัน น้ำทะลัก เข้าท่วมบ้าน
อบต.โนนข่า แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากท่อน้ำอุดตัน น้ำทะลัก เข้าท่วมบ้าน
 13   20
มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตำบลโนนข่าทั้ง 9 หมู่บ้าน
มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตำบลโนนข่าทั้ง 9 หมู่บ้าน
 15   17
่ซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างและการบริหารจัดการขยะ ม.3 และ ม.9
่ซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างและการบริหารจัดการขยะ ม.3 และ ม.9
 6   26
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
 12   24
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  มอบหมายให้งาน กองช่าง (ช่างไฟ) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ออกพื้นที่ซ่อมไฟสาธารณะที่ ม.8 และ ม.9
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มอบหมายให้งาน กองช่าง (ช่างไฟ) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้นที่ซ่อมไฟสาธารณะที่ ม.8 และ ม.9
 10   24
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกพื้นที่  ตรวจดูปัญหาเดือดร้อนของชาวบ้านและเร่งหาวิธีแก้ไข  จากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกพื้นที่ ตรวจดูปัญหาเดือดร้อนของชาวบ้านและเร่งหาวิธีแก้ไข จากเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย)
 14   25
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะทีมบริหาร และ ส.อบต. ตำบลโนนข่าได้ลงพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะทีมบริหาร และ ส.อบต. ตำบลโนนข่าได้ลงพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
 5   15
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้กำหนดประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้กำหนดประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2565
 12   20
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
 8   23
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
 14   28
โครงการคัดกรองและเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัย ป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อม ประจำปี 2565
โครงการคัดกรองและเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัย ป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อม ประจำปี 2565
 15   42
นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า ได้เป็นประธานเปิดพิธี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นาโมเดล
นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า ได้เป็นประธานเปิดพิธี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นาโมเดล
 8   26
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบลโนนข่า
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบลโนนข่า
 18   44
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกพื้นที่ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ออกพื้นที่ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา
 18   47
กิจกรรมรณรงค์นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า
กิจกรรมรณรงค์นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า
 4   53
ที่มกู้ชีพ กู้ภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดที่ บ้านห้วยโจด หมู่ 1
ที่มกู้ชีพ กู้ภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดที่ บ้านห้วยโจด หมู่ 1
 6   38
อบต.โนนข่า ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบระบบประปาบ้านหนองแวงแอก ที่มีปัญหาน้ำไม่สะอาดและมีกลิ่น เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
อบต.โนนข่า ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบระบบประปาบ้านหนองแวงแอก ที่มีปัญหาน้ำไม่สะอาดและมีกลิ่น เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
 7   41
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 12   98
กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ม.5
กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ม.5
 19   53
โครงการซ้อมแผนอุบัติเหติ (อัคคีภัย) ประจำปี 2565
โครงการซ้อมแผนอุบัติเหติ (อัคคีภัย) ประจำปี 2565
 17   46
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 บ้านหัวนา
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 บ้านหัวนา
 8   45
ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า โรงเรียนบ้านห้วยโจด ม.1
ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า โรงเรียนบ้านห้วยโจด ม.1
 9   37
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565
 6   47
ประชุมสภา สัมัยที่ 2  วันที่ 15 มิถุนายน 2565
ประชุมสภา สัมัยที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 10   52
พัฒนาซ่อมแซมถนน สายยุทธศาสตร์
พัฒนาซ่อมแซมถนน สายยุทธศาสตร์
 8   51


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>