นายธนโชค  พงษ์ชนะ
นายธนโชค พงษ์ชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
159424   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
นายอำเภอพล  ผุ้อำนวยการ รพ.พล  ผู้อำนวยการ รพ.สต.  นายก อบต.โนนข่า  หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกพื้นที่จัดเตรียมศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
นายอำเภอพล ผุ้อำนวยการ รพ.พล ผู้อำนวยการ รพ.สต. นายก อบต.โนนข่า หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกพื้นที่จัดเตรียมศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
 11   14
แจกถุงยังชีพ ชาวตำบลโนนข่าเราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
แจกถุงยังชีพ ชาวตำบลโนนข่าเราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
 16   12
ประชุมประชาคม เตรียมศูนย์พักคอย (โควิด - 19) ตำบลโนนข่า
ประชุมประชาคม เตรียมศูนย์พักคอย (โควิด - 19) ตำบลโนนข่า
 15   10
ประชุมเรื่องการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม
ประชุมเรื่องการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม
 5   9
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชน
 9   10
อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดแมลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคระบาด ลัมปีสกินในโค - กระบือ
อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดแมลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคระบาด ลัมปีสกินในโค - กระบือ
 15   10
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2564
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2564
 4   24
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 15   25
ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
 10   39
นายก อบต.โนนข่า ได้มีนโบายเคร่งครัด ตั้งจุดครัดกรองโควิด
นายก อบต.โนนข่า ได้มีนโบายเคร่งครัด ตั้งจุดครัดกรองโควิด
 10   43
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
 9   75
นายก อบต.โนนข่า พร้อมทีมงาน ออกสำรวจ เหตุสาธารณภัย (วาตภัย)
นายก อบต.โนนข่า พร้อมทีมงาน ออกสำรวจ เหตุสาธารณภัย (วาตภัย)
 20   50
ได้ออกพื้นที่ ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธาณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
ได้ออกพื้นที่ ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธาณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า
 20   55
ออกเยี่ยมและมอบปัจจัยสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมตำบลโนนข่า
ออกเยี่ยมและมอบปัจจัยสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมตำบลโนนข่า
 14   75
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าบ้านห้วยโจด ม.1 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าบ้านห้วยโจด ม.1 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
 20   98
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าแจกอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิ แมส เจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าแจกอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิ แมส เจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
 14   84
ประชุมคัดเลือกโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ประชุมคัดเลือกโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 6   64
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้นำรถน้ำเอนกประสงค์ รดน้ำบริเวณถนนในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า เพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้นำรถน้ำเอนกประสงค์ รดน้ำบริเวณถนนในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า เพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ
 6   50
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำของรางวัลพิเศษและขนมไปแจกเด็กๆโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำของรางวัลพิเศษและขนมไปแจกเด็กๆโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
 19   62
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดกิจกรรมซ้อมแซมถนน ม.5 ม.6 และ ม.7
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดกิจกรรมซ้อมแซมถนน ม.5 ม.6 และ ม.7
 14   75
งานเกษียณ ท่านปลัด นายอรุณรัชช์ พรมนอก
งานเกษียณ ท่านปลัด นายอรุณรัชช์ พรมนอก
 20   85
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 20   79
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
 16   46
อัยการศาลจังหวัดพลได้มาตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
อัยการศาลจังหวัดพลได้มาตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 7   55
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้มอบถังขยะอันตรายให้กับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ณ อาคารอเกประสงค์ อบต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้มอบถังขยะอันตรายให้กับผู้นำหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ณ อาคารอเกประสงค์ อบต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
 20   91
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562
 20   99
อบต.โนนข่า ได้มอบอุปกรณ์ "เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลและเครื่องตรวจเบาหวาน"
อบต.โนนข่า ได้มอบอุปกรณ์ "เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลและเครื่องตรวจเบาหวาน"
 14   80


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>