ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
165416   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน
 5   13
งานบายศรีสู่ขวัญครบวาระ คณะผู้บริหาร
งานบายศรีสู่ขวัญครบวาระ คณะผู้บริหาร
 20   26
นายอำเภอพลมามอบของที่ศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
นายอำเภอพลมามอบของที่ศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
 9   9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 13   13
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
 13   23
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มอบสิ่งของอุปโภค แก่ผู้กักตัว บ้านโนนฝ้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มอบสิ่งของอุปโภค แก่ผู้กักตัว บ้านโนนฝ้าย
 6   19
 นายธนโชค พงษ์ชนะ นายก อบต.โนนข่า พร้อมทีม ผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมปัจจัย ให้ผู้พิการราย นางสาวจันที วันจงคำ
นายธนโชค พงษ์ชนะ นายก อบต.โนนข่า พร้อมทีม ผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมปัจจัย ให้ผู้พิการราย นางสาวจันที วันจงคำ
 7   20
นายก อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่
นายก อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่
 8   20
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าได้จัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน พร้อมด้วยโรงพยาบาลพล รพ.สต.โนนข่า รพ.สต.หนองมะเขือ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าได้จัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน พร้อมด้วยโรงพยาบาลพล รพ.สต.โนนข่า รพ.สต.หนองมะเขือ
 13   22
โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ "กิจกรรมคลองสวยน้ำใส"
โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ "กิจกรรมคลองสวยน้ำใส"
 10   27
ออกเยี่ยมผู้กักตัว พร้อมมอบถุงอุปโภค บริโภค
ออกเยี่ยมผู้กักตัว พร้อมมอบถุงอุปโภค บริโภค
 11   22
นายอำเภอตรวจเยียมศูนย์พักคอย
นายอำเภอตรวจเยียมศูนย์พักคอย
 6   36
รูปภาพประชุมสภา
รูปภาพประชุมสภา
 3   32
อบต.โนนข่า ได้มีนโยบายให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างสวมใสผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์
อบต.โนนข่า ได้มีนโยบายให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างสวมใสผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์
 5   64
นายอำเภอพลออกเยี่ยมศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า และมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19
นายอำเภอพลออกเยี่ยมศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า และมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19
 6   39
ตรวจเยี่ยมและแจกของ อุปโภค บริโภค ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง
ตรวจเยี่ยมและแจกของ อุปโภค บริโภค ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง
 19   37
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัย
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัย
 9   45
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ขอขอบพระคุณ ผู้บริจาคทุกท่านที่มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ขอขอบพระคุณ ผู้บริจาคทุกท่านที่มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
 24   67
ตรวจเยี่ยวและแจกของ อุปโภค บริโภค ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง
ตรวจเยี่ยวและแจกของ อุปโภค บริโภค ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง
 8   40
นายอำเภอพลได้ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
นายอำเภอพลได้ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
 9   45
นายอำเภอพล  ผุ้อำนวยการ รพ.พล  ผู้อำนวยการ รพ.สต.  นายก อบต.โนนข่า  หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกพื้นที่จัดเตรียมศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
นายอำเภอพล ผุ้อำนวยการ รพ.พล ผู้อำนวยการ รพ.สต. นายก อบต.โนนข่า หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกพื้นที่จัดเตรียมศูนย์พักคอย อบต.โนนข่า
 11   183
แจกถุงยังชีพ ชาวตำบลโนนข่าเราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
แจกถุงยังชีพ ชาวตำบลโนนข่าเราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
 16   54
ประชุมประชาคม เตรียมศูนย์พักคอย (โควิด - 19) ตำบลโนนข่า
ประชุมประชาคม เตรียมศูนย์พักคอย (โควิด - 19) ตำบลโนนข่า
 15   43
ประชุมเรื่องการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม
ประชุมเรื่องการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม
 5   39
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชน
 9   45
อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดแมลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคระบาด ลัมปีสกินในโค - กระบือ
อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดแมลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคระบาด ลัมปีสกินในโค - กระบือ
 15   49
ประชุมสภา
ประชุมสภา
 4   53


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>