นายธนโชค  พงษ์ชนะ
นายธนโชค พงษ์ชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
159417   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ อบต.โนนข่า    1.09M
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจทราบ สนใจรายละเอียดคลิกที่เวปไซต์ www.thaielderlycare.org    2.41M
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง    1.37M
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก    1.9M
แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    359.74k
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    1.62M
ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์     110.5k
ข้อมูลการใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    8.9M
ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    4.23M
แผนผังขั้นตอน วิธีีการ ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.7M
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคละบาท    1.02M
การใช้คำว่า "สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าสำนักปลัด อบต."    383.64k
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า    1.99M
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ     85.67k
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์     128.21k
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    85.67k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1