นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
181453   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552
 • ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 บ้านหัวนา
  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 บ้านหัวนา
 • ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า โรงเร...
  ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า โรงเร...
 • ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565
  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565
 • ประชุมสภา สัมัยที่ 2 วันที่ 15 มิถุน...
  ประชุมสภา สัมัยที่ 2 วันที่ 15 มิถุน...
 • พัฒนาซ่อมแซมถนน สายยุทธศาสตร์
  พัฒนาซ่อมแซมถนน สายยุทธศาสตร์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานบุคคล...
  โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานบุคคล...
 • หน่วยงาน ปปช.ลงพื้นที่ สำรวจและทำแบบป...
  หน่วยงาน ปปช.ลงพื้นที่ สำรวจและทำแบบป...
 • อบต.โนนข่า ขอขอบคุณท่านปลัดอำเภอพล งา...
  อบต.โนนข่า ขอขอบคุณท่านปลัดอำเภอพล งา...
 • ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อง...
  ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อง...
 • ซ่อมไปไฟ้สาธารณะ ม.1
  ซ่อมไปไฟ้สาธารณะ ม.1
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 • การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกับสม...
  การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกับสม...
 • นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริห...
  นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริห...
 • ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหา...
  ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหา...
 • นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า...
  นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า...
 • ผู้จัดการ ธกส. ได้ออกมามอบผ้าห่ม
  ผู้จัดการ ธกส. ได้ออกมามอบผ้าห่ม
 • นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า...
  นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า...
นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี
นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
นายบุญจันทร์ เมรินทร์
นายบุญจันทร์ เมรินทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.โนนข่า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุก บ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4
ลงข่าว : 01/02/2564 โดย : อบต.โนนข่า 186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับเกรดถนนเลียบลำห้วยบุ โดยลงหินคลุก บ้านบุอ้ายตู้ หมู่ที่ 7
ลงข่าว : 02/02/2564 โดย : อบต.โนนข่า 161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับเกรดถนนกาญจนาภิเษก โดยลงหินคลุกตำบลโนนข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 28/01/2564 โดย : อบต.โนนข่า 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงกการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านห้วยโจด หมู่ที่1
ลงข่าว : 01/02/2564 โดย : อบต.โนนข่า 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ลงข่าว : 26/01/2564 โดย : อบต.โนนข่า 146
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< มิถุนายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมจัดหางาน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมบัญชีกลาง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมทางหลวง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธนาคารกรุงไทย