นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
179000   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552
 • ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อง...
  ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อง...
 • ซ่อมไปไฟ้สาธารณะ ม.1
  ซ่อมไปไฟ้สาธารณะ ม.1
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 • การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกับสม...
  การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกับสม...
 • นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริห...
  นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริห...
 • ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหา...
  ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหา...
 • นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า...
  นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า...
 • ผู้จัดการ ธกส. ได้ออกมามอบผ้าห่ม
  ผู้จัดการ ธกส. ได้ออกมามอบผ้าห่ม
 • นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า...
  นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายก อบต.โนนข่า...
 • ทีมงาน EMS ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด - 19
  ทีมงาน EMS ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด - 19
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า งานป้องกั...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า งานป้องกั...
 • ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565
  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565
 • นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริ...
  นายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริ...
 • ประชุมกองทุน สปสช. (องค์การบริหารส่วน...
  ประชุมกองทุน สปสช. (องค์การบริหารส่วน...
 • คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนน...
  คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนน...
 • นายก อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่มอบถุงยัง...
  นายก อบต.โนนข่า ได้ลงพื้นที่มอบถุงยัง...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ออกมอบ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ออกมอบ...
นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี
นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
นายบุญจันทร์ เมรินทร์
นายบุญจันทร์ เมรินทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด อบต.)
คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.โนนข่า
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานกองคลัง)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานกองช่าง)
แผนผังขั้นตอน วิธีการ ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.โนนข่า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุก บ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4
ลงข่าว : 01/02/2564 โดย : อบต.โนนข่า 166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับเกรดถนนเลียบลำห้วยบุ โดยลงหินคลุก บ้านบุอ้ายตู้ หมู่ที่ 7
ลงข่าว : 02/02/2564 โดย : อบต.โนนข่า 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับเกรดถนนกาญจนาภิเษก โดยลงหินคลุกตำบลโนนข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 28/01/2564 โดย : อบต.โนนข่า 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงกการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านห้วยโจด หมู่ที่1
ลงข่าว : 01/02/2564 โดย : อบต.โนนข่า 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ลงข่าว : 26/01/2564 โดย : อบต.โนนข่า 130
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศาลปกครอง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • โยธาไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมทางหลวง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธ.ธกส
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น